TETRAMETHRIN ZAPI

Tetramethrin 1WP  250g

Εντομοκτόνο σε μορφή βρεξιμης σκόνης.

Πολύ αποτελεσματικό!!!

Κατάλληλο για:

 • Ιπτάμενα έντομα: Μύγες, κουνούπια, κουνούπια τίγρης, σκνίπες
 • Βαδιστικά έντομα: Κοριοί, ψύλλοι, κατσαρίδες, µυρµήγκια, ακάρεα
 • Εσωτερικούς χώρους.
 • Εξωτερικούς χώρους.
 • Χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • 3 χρόνια διάρκεια ζωής στην αρχική κλειστή συσκευασία.
 • Μεγάλη υπολειμματική διάρκεια.

Το Tetramethrin – Zapi 1WP είναι ενα ισχυρό συνθετικό βιοκτόνο εντομοκτόνο – παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας που ανήκει στην οικογένεια των πυρεθροειδών.

Είναι σε μορφή βρέξιμης σκόνης ώστε να εισχωρεί ακόμα και στις πιο δύσκολες επιφάνειες (όπως χαραμάδες και γωνίες).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη την διάρκεια του έτους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Το Tetramethrin – Zapi μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων  (μύγες, κουνούπια, σκνίπες κ.ά.) και βαδιστικών εντόμων (μυρμήγκια, κατσαρίδες κ.ά.).

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ΤΠ18-0013 / 16-07-2012

70201 Εντομοκτόνο - Tetramethrin-Zapi
Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία Τεμάχια ανά χαρτοκιβώτιο
70201 Tetramethrin 1 WP 250 g Χάρτινο κουτί 24

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

 • Δραστική ουσία: Tetramethrin 1% β/β
 • Βοηθητικές ουσίες: 98,91% β/β
 • Βρέξιμη σκόνη (WP).


Χ
ρήσεις:

 • Καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων, µύγες, κουνούπια, σκνίπες κ.α

 • Καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων, µυρµήγκια, κατσαρίδες κ.α

 • Εσωτερικοί χώροι και εξωτερικοί χώροι.

 • Καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

 

Παρασκευή ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού µε νερό µέχρι τη µέση. Διαλύστε τη συνιστώµενη δόση του σκευάσματος σε µικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συµπληρώστε το ψεκαστικό µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση

Εφαρμογή:
Ψεκασμός των προς απεντόμωση επιφανειών από µικρή απόσταση για καλή διαβροχή (χωρίς να στάζουν) και ειδικότερα τις γωνίες ή τις χαραμάδες και όπου τα έντομα συνηθίζουν να περνούν ή να κρύβονται. Πρέπει να γίνεται σωστός εντοπισμός των περιοχών απ’ όπου περνούν, κρύβονται ή αναπαράγονται τα έντομα έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης. Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να εφαρμόζεται σε µέρη σκοτεινά και ζεστά, σε υπόγεια, και αποθήκες.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής:

 • 200 - 500 g σκευάσματος ανά 10 λίτρα νερό.
 • Κάθε 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος καλύπτει επιφάνειες 5 - 10 τετραγωνικών μέτρων.

 

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Προσοχή:

Μην το τοποθετείτε κοντά σε τρόφιμα, σε χώρους όπου συχνάζουν παιδιά και όπου έχουν πρόσβαση κατοικίδια. Αν υποψιαστείτε δηλητηρίαση καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Μην αγγίζετε το προϊόν με γυμνά χέρια, να χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια.

Προφυλάξεις:
Φυλάξτε το προϊόν κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

Διατηρείτε το προϊόν μόνο στην αρχική του συσκευασία. Κρατήστε τη συσκευασία ερμητικά κλειστή. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. Μην αναπνέετε τη σκόνη. Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρμα και τα µάτια. Μην ψεκάζετε πάνω στα ζώα αλλά στις επιφάνειες. Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (οικόσιτα, παραγωγικά ή άγρια). Να φοράτε κατάλληλα γάντια. Πλυθείτε καλά µε νερό και σαπούνι µετά την εφαρμογή. Μην πιάνετε τις ψεκασμένες επιφάνειες και ιδίως τα παιδιά.
Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:
Μην αδειάζεστε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Να αποφεύγεται η ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Τα κενά µέσα συσκευασίας (φιάλες, σακούλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως µε τρύπημα ή σκίσιμο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης εναποθέτονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

 

Πρώτες Βοήθειες:
Σε περίπτωση κατάποσης κατά λάθος καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση αδιαθεσίας: Ζητείστε ιατρική συµβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Πλύνετε τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συµβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συµπτωµατική θεραπεία .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777