Παγίδες κόλλας για ποντίκια

NICO-CAT

SKU: 50100

Έτοιμες παγίδες κόλλας για ποντίκια με τροφοελκιστικό.

FOTIN

SKU: 50200

Έτοιμες παγίδες κόλλας για ποντίκια με τροφοελκιστικό.

STEP 1

SKU: 50300

Έτοιμες παγίδες κόλλας για ποντίκια με τροφοελκιστικό.

Έτοιμες παγίδες κόλλας για ποντίκια με τροφοελκιστικό.

Σωληνάρια κόλλας για παγίδευση ποντικιών

GARDENCOL

SKU: 50501

Κατάλληλη για δημιουργία αυτοσχέδιων ποντικοπαγίδων κόλλας.

VINIK GLUE

SKU: 50502

Κατάλληλη για δημιουργία αυτοσχέδιων ποντικοπαγίδων κόλλας.